Co se v tomto modulu dozvím?
V tomto modulu se dozvíte o některých typických aktivitách, při nichž se využívají technologie v matematice na středních školách. Aktivity jsou připraveny pro dva různé nástroje (TI-Nspire a GeoGebra). Reprezentují některé charakteristické aspekty a aplikační oblasti, kde použití technologií může pomoci výuce matematiky a zvýšit její účinnost. Různé reprezentace (geometrická, grafická, algebraická a numerická), s nimiž se v jednotlivých příkladech setkáte, podpoří individualizaci přístupu k matematice a zvýší efektivnost učení se. Řada učebních plánů v různých zemích vyžaduje, aby žáci používali tyto typy výpočetní techniky.
Co musím umět předem?
Než začnete pracovat v tomto modulu, doporučujeme vám:
Jak souvisí tento modul s ostatními moduly z EdUmatics?
Modul 1 je úvodní modul – jeho cílem je představit základní možnosti a výhody používání technologií při výuce matematiky na středních školách. Všechny ostatní moduly rozvíjejí myšlenky, které jsou představeny v modulu 1.
Jaké aktivity tento modul obsahuje a kolik času je potřeba k jejich splnění?
Pro každou ze tří aktivit z modulu 1 (Kurník, Krabice a Okap) se předpokládá: Nějaký čas můžete také potřebovat k upravení aktivit pro situaci ve vaší třídě.