Co se v tomto modulu dozvím?
V tomto modulu se dozvíte, jak používat dynamické reprezentace při výuce matematiky a jak je využívat k rozvíjení porozumění žáků matematice. To vám pomůže porozumět roli různých reprezentací př výuce matematiky a možnostem, které nabízí použití ICT pro reprezentaci matematických objektů dynamicky.
Co musím umět předem?
Před použitím tohoto modulu je užitečné být si vědom některých rysů softwaru, který bude používán v modulu: tabulkové procesory, software dynamické geometrie, CAS a měřící sondy připojené ke kalkulátoru . Je také dobré získat zkušenosti s organizací skupinové práce žáků.
Jak souvisí tento modul s ostatními moduly z EdUmatics?
V tomto modulu používáme situace řešení úloh s podporou různých technologií. Bude tedy užitečné, když už budete seznámeni s modulem 1, který obsahuje víc rad pro použití technologií. Modul ě může být využíván s modulem 3, protože se oba zaměřují na podobný typ úloh, jejichž cílem je modelovat činnosti a zkoumat pomocí dynamických reprezentací funkce při použití různých technologií.
Jaké aktivity tento modul obsahuje a kolik času je potřeba k jejich splnění?
Aktivity v tomto modulu zasahují do algebry (částečně i do matematické analýzy), geometrie a statistiky. Jsou zde analyzovány se zaměřením na: Najdete zde pomoc pro vytváření výukových scénářů, které při svých hodinách vyzkoušíte a zhodnotíte.