Co se v tomto modulu dozvím?
V tomto modulu se dozvíte, jak používat digitální technologie (tabulkové procesory, dynamickou geometrii, počítačovou algebry) pro seznámení studentů s funkcemi jako nástroji pro modelování v různých kontextech a pro objevování jejich vlastností pomocí dynamické interakce mezi reprezentacemi, kterou umožňují.
Co musím umět předem?

Než začnete pracovat s tímto modulem, doporučujeme vám, abyste se trochu seznámili s digitálními zdroji používanými v modulu, hlavně s tabulkovými procesory a dynamickou geometrií. S tím vám pomůže EdUmatics modul 1.

Abyste měli z modulu co největší užitek, je určitě lepší, máte-li už nějaké zkušenosti s výukou funkcí na středních školách, ale můžete ho používat i bez této zkušenosti. V tomto případě vám doporučujeme, abyste se podívali na způsoby, jak jsou u vás zaváděny funkce a jaká technologie se ve vaší zemi používá.

Jak souvisí tento modul s ostatními moduly z EdUmatics?
Šikovné příklady použití technologie při výuce funkcí najdete také v modulech 2 a 5. Užitečné nástroje pro analyzování videozáznamů z vyučování najdete v modulu 4.
Jaké aktivity tento modul obsahuje a kolik času je potřeba ba jejich splnění?
V tomto modulu vám budou postupně navrženy tři různé kontexty pro výuku funkcí s využitím digitálních technologií. V první z nich budete používat funkce a technologii pro zkoumání změn obsahů obchodních značek, které mají různé geometrické tvary; ve druhé použijete funkce a technologii pro zkoumání a diskusi průsečíků křivek; ve třetí, která začíná videonahrávkami, použijete funkce a technologii pro modelování různých typů her na pronásledování a pro objevování jejich vlastností. Vaším úkolem bude analyzovat potenciál těchto tří kontextů pro výuku funkcí jak z hlediska matematiky, tak technologie (12-15 hodin), analyzovat videonahrávky s ukázkami epizod z vyučování (3 hodiny) a navrhnout scénář pro použití upravené speciálně pro situaci ve vaší výuce a pro vaše cíle (6 hodin). Vítané bude, když scénář vyzkoušíte a provedete analýzu tohoto pokusu (4-6 hodin). Požaduje se také, abyste přečetli a okomentovali některý článek s literatury doporučené pro tento modul (4 hodiny) a vytvořili portfolio vašich aktivit realizovaných v rámci modulu (6 hodin).