Co se v tomto modulu dozvím?
V tomto modulu budete vedeni k tomu, abyste se zamýšleli nad vaší vlastní praxí při používání technologií ve výuce. Tím, že budete studovat praxi jiných učitelů, získáte nápady na zařazení ICT do vašich hodin.
Co musím umět předem?

Než začnete s tímto modulem, doporučujeme vám, abyste si zjistili něco o různých typech ICT pro výuku matematiky a o tom, jak je můžete použít ve vaší výuce. Návody, jak to udělat, najdete v modulu 1. K nastudování většiny tohoto modulu je užitečné mít nějaké zkušenosti z vyučování a z využití technologií při výuce. Žádné další pedagogické znalosti nejsou požadovány. Může vám také pomoci, když si přečtete něco z literatury, kterou v modulu doporučujeme k prostudování.

Jak souvisí tento modul s ostatními moduly z EdUmatics?
Když porovnáme tento modul s ostatními EdUmatics moduly, je tento modul teoretičtější a reflexní. Zaměřuje se na učitele a jeho chování více, než na učení se žáků.
Doporučujeme, abyste nejprve prošli jeden nebo dva jiné moduly, než se pustíte do tohoto.
Jaké aktivity tento modul obsahuje a kolik času je potřeba k jejich splnění?
V tomto modulu budete prohlížet videonahrávky, číst a dělat ještě některé další věci. Ke sledování videonahrávek je k dispozici soubor klipů. Vaším úkolem přečíst si doprovodný text k nahrávce, podívat se na video, odpovědět na otázky a, je-li to možné, vyměňovat si vaše odpovědi s jinými a diskutovat o nich. Čtení se skládá z přečtení článku z databáze literatury; články jsou různých druhů od krátkých a snadných textů až po vědecké, které vyžadují další studium. Vztah mezi literaturou a databází videonahrávek lze najít např. při zkoumání, které myšlenky z literatury mohou pomoci zlepšit výuku ukázanou v nahrávce. Dalšími činnostmi jsou např. vyplnění dotazníku nebo schématu, vyslovení vašeho vlastního názoru a vytvoření vlastní nahrávky nebo návštěva některé hodiny, při níž jsou využívány prostředky ICT.