Co se v tomto modulu dozvím?
V tomto modulu se dozvíte, jak používat dynamické vazby mezi matematickými reprezentacemi, které nabízí ICT, jako užitečný nástroj pro výuku. Upevníte si své znalosti o systémech dynamické geometrie, tabukových procesorech a CAS
Co musím umět předem?

Než začnete pracovat v tomto modulu, měli byste být seznámeni se základními dovednostmi týkajícími se systémů dynamické geometrie, tabulkových procesorů a CAS. Tyto dovednosti můžete získat v modulu 1.

Bylo by vhodné, abyste už měli nějaké zkušenosti s používáním technologií, jako je např. počítač nebo tablet, a abyste měli možnost zařadit je do své výuky. To vám umožní odhadnout potřebné dovednosti a chování žáků a řešit úkoly pro učitele z tohoto modulu.

Jestliže nemáte žádné zkušenosti s používáním technologií, doporučujeme vám, abyste nejprve prošli Modul 1.

Jaké aktivity tento modul obsahuje a kolik času je potřeba k jejich splnění?

Část „Základní kompetence“ je určena ke kontrole základních dovedností pro tvorbu hypotéz s využitím softwaru při použití jedné reprezentace. Splnění každé aktivity v této části vyžaduje 15-20 minut.

Hlavní činnosti zahrnují matematická témata rostoucí posloupnosti, data a statistika a úvod do derivování. Každé z témat se skládá z přehledu potřebných matematických znalostí, činnosti učitele (15-30 minut), různých aktivit pro výuku (z nichž každá vyžaduje při realizaci ve třídě zhruba jednu vyučovací hodinu) a metodologické reflexe o použití ICT při aktivitě.