Flag Flag Flag Flag Flag Flag

EdUmatics Partner - CSG Liudger

Ustanova

CSG Liudger je šola v Drachtenu, mestu na svereu Nizozemske. je pilotna šola za proučevanje računal TI-Nspire. Šola sodeluje pri več regionalnih in nacionalnih projektih na področju uporabe IKT pri pouku matematike.

spletna stran

Ekipa

Bert Wikkerink

Bert je učitelj matematike, ki ima bogate izkušnje na področju uporabe IKT pri pouku, še posebej SSR in sistemov za diinamično geometrijo.