KAJ se lahko naučim v tem modulu?
V tem modulu so prikazane nekatere karakteristične dejavnosti, pri katerih lahko pri pouku matematike v srednji šoli uporabljamo IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo). Te dejavnosti so pripravljene za dve različni IKT orodji: TI-Nspire in GeoGebra in njihov namen je, predstaviti nekatere didaktične vidike in področja uporabe, pri katerih lahko uporaba IKT nudi oporo in obogatitev učinkovitosti klasičnemu načinu poučevanja matematike. Različne oblike predstavitve matematičnih pojmov (geometrijska, grafična, algebrska in numerična), ki jih boste srečali pri danih primerih, spodbujajo individualni pristop k matematiki in individualni kognitivni razvoj matematičnega znanja in s tem omogočajo dvig kvaliteto in učinkovitost učenja in poučevanja. V številnih izobraževalnih sistemih v svetu je uporaba IKT orodij predpisana z učnimi programi.
KAJ moram že znati?
Preden pričnete z izvajanjem primerov iz tega modula, je priporočljivo, da:
KAKO se ta EdUmatics modul navezuje na ostale module?
Modul 1 je uvodni modul. Njegov namen je predstaviti osnovne možnosti in izzive uporabe tehnologije pri poučevanju matematike na srednji šoli. Vsi ostali moduli podrobneje razdeljujejo posamezne ideje, ki so predstavljene v Modulu 1.
KATERE dejavnosti vključuje ta modul in koliko časa potrebujem, da ga predelam?
Za vsako od dejavnosti (primerov) Modula 1 (Ograja, Škatla in Žleb) se predvideva naslednja potreba po času (v šolskih urah): Morda boste potrebovali še nekaj dodatnega časa za prilagoditev učnih listov za vašo učno situacijo.