KAJ se lahko naučim v tem modulu?
V tem modulu so prikazane različne oblike dinamične reprezentacije (prikaza in razvoja matematičnih pojmov), ki jih je moč uporabiti pri pouku, ter učni pristopi, ki vključujejo njihovo uporabo z namenom izboljšanja razumevanja pomena matematičnih pojmov. Vsebina tega modula vam bo pomagala pri razumevanju pomena različnih oblik ponazoritve in predstavitve matematičnih pojmov pri učenju in poučevanju, kakor tudi različnih možnosti, ki jih ponuja uporaba IKT za predstavitev matematičnih objektov na dinamičen način.
KAJ moram že znati?
Preden pričnete z izvajanjem primerov iz tega modula, je priporočljivo, da ste seznanjeni s splošnimi lastnostmi in osnovnimi funkcijami matematične programska opreme, ki se uporablja pri primerih iz tega modula: programi za delo s preglednicami (spreadsheet software), programi za dinamično geometrijo (dynamic geometry software - DGS), programi za simbolno algebro (computer algebra system - CAS) in naprave/instrumenti za beleženje podatkov (data loggers) v povezavi z žepnim računalom . Dobro je tudi, če imate že tudi kaj izkušenj z delom z učenci v manjših skupinah.
KAKO se ta EdUmatics modul navezuje na ostale module?
V tem modulu (Modul 2) se pristopa k postopku reševanja matematičnega problema s pomočjo uporabe različnih IKT orodij. Zato vam bo v pomoč, če se boste pred tem seznanili z dejavnostmi, ki jih ponuja Modul 1, kjer je uporaba IKT orodja bolj vodena. Primere tega modula lahko razvijamo vzporedno s primeri z Modula 3, ker gre v obeh za podobno vrsto problemov in dejavnosti ter za podoben didaktični namen modeliranja in raziskovanja funkcij na dinamičen način - s pomočjo dinamičnih oblik reprezentacije z različnimi IKT orodji.
KATERE dejavnosti vključuje ta modul in koliko časa potrebujem, da pridem skozi?
Primeri in dejavnosti, predstavljeni v tem modulu, so iz različnih matematičnih področij: iz algebre, iz uvodnih poglavij matematične analize, geometrije in statistike. Vse dejavnosti, ki jih je moč izvesti v razredu so v modulu 2 analizirane glede na: V gradivih Modula 2 boste dobili številne spodbude in podporo za oblikovanje učnih scenarijev, ki jih boste lahko preizkusili in ovrednotili v razredu.