KAJ se lahko naučim v tem modulu?
V tem modulu se boste naučili, kako pri pouku matematike uporabljati IKT (programe za delo s preglednicami, programe za dinamično geometrijo – DGS in programe za simbolno algebro - CAS ) pri vpeljavi funkcij in kot orodje za raziskovanje njihovih lastnosti skozi dinamično uporabo različnih predstavitvenih oblik, ki jih omogoča tehnologija. Seznanili se boste tudi z možnostmi uporabe IKT kot orodja za matematično modeliranje v najrazličnejših kontekstih.
KAJ moram že znati?

Preden pričnete z izvajanjem primerov iz tega modula, je priporočljivo, da se nekoliko seznanite z orodji (programsko opremo), ki se uporabljajo v tem modulu – predvsem s programi za delo s tabelami (spreadsheet software) in programi za dinamično geometrijo (dynamic geometry software - DGS). Pri tem vam je lahko v pomoč Modul 1.

Da bi lahko imeli od tega modula tudi čim več praktičnih koristi, pa je koristno, če imate že nekaj izkušenj s (klasičnim) poučevanjem snovi iz poglavij o funkcijah na višji stopnji osnovne oz. v srednji šoli. Vsekakor pa lahko predelate ta modul tudi brez teh izkušenj. V tem primeru predlagamo, da si pred tem ogledate, na kakšen način so pojem funkcije in posamezni tipi funkcij uvedeni v našem nacionalnem kurikulumu, oz. učnem programu vrste šole, na kateri poučujete – in kako je (če je) pri vpeljavi in poučevanju teh pojmov priporočana uporaba tehnologije.

KAKO se ta EdUmatics modul navezuje na ostale module?
Veliko nazornih primerov za uporabo tehnologije pri poučevanju matematičnih pojmov iz področja funkcij (matematične analize) boste našli še v modulih 2 in 5, v modulu 4 pa se boste izurili v analiziranju učnih sekvenc.
KATERE dejavnosti vključuje ta modul in koliko časa potrebujem, da pridem skozi?
V tem modulu so po vrsti predlagani trije različni okvirji za pristop k poučevanju funkcij s pomočjo tehnologije. V prvem boste uporabljali funkcije in tehnologijo za opazovanje spreminjanja površine oglasnih tabel različnih geometrijskih oblik; v drugem boste uporabljali funkcije in tehnologijo za raziskovanje in diskusijo presečišč krivulj; v tretjem pa boste, začenši z video posnetkom, uporabljali funkcije in tehnologijo za modeliranje različnih tipov scenarijev/iger, kjer opisujemo različne poti, ter za raziskovanje njihovih značilnosti. Imeli boste priložnost analizirati predstavljene kontekste v smislu uporabe pri poučevanju funkcij, tako iz matematičnega, kot tudi iz stališča tehnologije (12-15 ur), analizirati video posnetke, ki so nastali pri razvoju gradiv (3 ure) in predlagati vaš lasten scenarij uporabe, prilagojen vašemu izobraževalnemu kontekstu in ciljem (6 ur). Za obdelavo vsebine tega modula je potrebno narediti vsaj en poskus in pripadajočo analizo (4 ure) in oblikovati portfolio za predstavitev vaših dejavnosti na temo tega modula (6 ur).