KAJ se lahko naučim v tem modulu?
Cilj tega modula je spodbuditi učitelje k refleksiji vsakodnevne učne prakse in izkušenj – posebno ko uporabljamo IKT orodja – in stalnemu izpopolnjevanju iz izboljšanju načina uporabe IKT ter s tem k dvigu kvalitete in učinkovitosti svojega poučevanja. Skozi navzkrižno izmenjavo izkušenj med kolegi, ki s pomočjo IKT poučujejo na drugi šoli, ali morda celo v drugi državi, lahko učitelj dobi vedno znova sveže ideje za svoj pouk, skozi prebiranje strokovnih člankov pa poglablja svojo matematično-didaktično osnovo za poučevanje s pomočjo IKT.
KAJ moram že znati?

Preden pričnete z izvajanjem primerov iz tega modula, je priporočljivo, da imate nekaj uvodnega znanja o različnih tipih IKT (informacijsko komunikacijske tehnologije), ki jo je moč uporabiti pri poučevanju matematike in kako jo je moč uporabiti v razredu. Modul 1 ponuja nekaj napotkov kako si to znanje pridobiti. Da bi lahko predelali večino vsebin tega modula, je priporočljivo, da imate nekaj izkušenj s poučevanjem na splošno, kakor tudi s poučevanjem s pomočjo tehnologije. Niso pa potrebna kakšna zahtevnejša pedagoška znanja. Da bi lažje poudarke literature, ki je priporočana v tem modulu, pa vam bo vsekakor pomagalo, če boste že na sploh nekoliko seznanjeni z literaturo iz področja didaktike matematike.

KAKO se ta EdUmatics modul navezuje na ostale module?
V primerjavi z drugimi EdUmatics moduli, je pričujoči modul bolj teoretične in analitične narave. Bolj kot na učence, so vsebine osredotočene na učitelja in na njegovo vedenje in delovanje.
Preden se lotite dela z materiali v tem modulu, je priporočljivo, da obdelate vsaj enega ali dva izmed drugih ponujenih modulov.
KATERE dejavnosti vključuje ta modul in koliko časa potrebujem, da pridem skozi?
Vaše dejavnosti, predvidene v okviru tega modula, lahko razdelimo v tri skupine: delo s posnetimi materiali, branje literature in ostalo. Za delo s posnetimi materiali je na voljo vrsta posnetkov, za katere se predvideva, da jih preštudirate tako, da za posamezni posnetek preberete osnovno informacijo, si ga pogledate in odgovorite na nekaj zastavljenih vprašanj, ter se, če je mogoče, pogovorite o vsebini oz. prediskutirate mnenja s kolegi. Za branje literature je ponujen seznam člankov na različno zahtevnih strokovnih nivojih, od strokovno dostopnejših, pa vse do strokovno dokaj zahtevnih, teoretičnih prispevkov. Članki so vsebinsko povezani z video posnetki in izbrani tako, da lahko bralec ideje, predstavljene v literaturi, uporabi za izboljšanju kvalitete poučevanja, ki je prikazano na video posnetkih. Za zaključek je v okviru tega modula potrebno izpolniti še vprašalnik oz. tabelo, z namenom da eksplicitno izrazite vašo idejo in posneti/pripraviti ali obiskati kako učno uro z uporabo tehnologije.