KAJ se lahko naučim v tem modulu?
V tem modulu se boste naučili kako na dinamičen način prehajati med različnimi predstavitvenimi oblikami matematičnih pojmov, ki jih omogočajo različna orodja IKT in kako te možnosti didaktično izkoristiti pri pouku. Utrdili boste svoja znanja o uporabi programov za dinamično geometrijo (dynamic geometry software - DGS), programov za simbolno algebro (computer algebra system - CAS) in programov za delo s preglednicami (spreadsheet software).
KAJ moram že znati?

Preden pričnete z izvajanjem primerov iz tega modula, morate biti seznanjeni z osnovnimi veščinami uporabe programov za dinamično geometrijo (dynamic geometry software - DGS), s programi za delo s preglednicami (spreadsheet software) in s programi za simbolno algebro (computer algebra system - CAS). Te veščine lahko pridobite v okviru Modula 1.
Da boste lahko nemoteno izvajali dejavnosti v tem modulu, je potrebno, da ste že uporabljali računalnik ali elektronska računala in že poznate možnosti za njihovo uporabo pri pouku. To vam bo pomagalo pri predvidevanju sposobnosti in obnašanja učencev v posameznih učnih situacijah in pri reševanju nalog učitelja, ki so zastavljene v okviru pričujočega modula.
Če še nimate izkušenj z uporabo tehnologije, je priporočljivo, da najprej predelate Modul 1.

KATERE dejavnosti vključuje ta modul in koliko časa potrebujem, da pridem skozi?
V razdelku »Osnovne kompetence«, se boste preverili v osnovnih sposobnostih postavljanja domnev z različnimi programskimi orodji ob dani reprezentaciji. To vam bo vsakič vzelo ca. 15-20 minut.
Osrednje dejavnosti pa zajemajo matematične vsebine iz področja zaporedij, urejanja podatkov in statistike ter uvoda v odvod. Vsaka od njih sestoji iz pregleda matematičnega ozadja, dejavnost učitelja (15 - 30 minut), različnih dejavnosti za učence (vsaka od teh je za približno eno šolsko uro), ter metodološko-didaktične refleksije uporabe IKT pri dejavnostih.