Flag Flag Flag Flag Flag Flag

EdUmatics Partner - University of Chichester

Ustanova

Projekt EdUmatics vodi osebje Centra za matematiko, ki je sestavni del Oddelka za izobraževanje Univerze v Chichestru (UoC). Center je bil ustanobljen leta 1986 kot center odliočnosti z namenom da vzpodbuja, promovira, raziskuje in evalvira razvoj na področju učenja, poučevanja in uporabe matematike. Za britansko vlado je center vodil glavne projekte na področju strokovnega spopolnjevanja učiteljev matematike.

spletna stran

Ekipa

Alison Clark-Wilson

Vodja raziskav, razvoja in konsultacije, Matematični center

Alison je bila zadolžena za celotno vodenje in upravljanje projekta Edumatics in je bila kontaktna točka za stike s komisarji EU. Bila je tudi del ekipe, ki je razvijala Modul 4 : Kako poučevati matematiko s tehnologijo : razvoj in refleksija učnih praks and was the point of contact with the EU commissioners. She was also part of

Carol Knights

Višja predavateljica matematičnega izobraževanja, Matematični ceneter

Carol je sodelovala pri evalvaciji Modula 3 s skupino angleških srednješolskih učiteljev matematike.