Flag Flag Flag Flag Flag Flag

EdUmatics Partner - Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik, Universität Würzburg

Ustanova

Več let oddelek za didaktiko matematike pri raziskovanju daje poseben poudarek na uporabo novih tehnologij. To vključuje tudi razvoj spletnih tečajev za strokovno spopolnjevanje učiteljev, evalvacijo uporabe ročnih naprav in programja kot je dinamična geometrija in sistemi za simbolno računanje.

spletna stran

Ekipa

Prof. Dr. Hans-Georg Weigand

Sovodja projekta, vodja ekipe v Würzburgu, razvijalec pri Modulu 5

Andreas Bauer

tehnična podpora projektu, razvijalec pri Modulu 5

Frank Fritsche

učitelj na gimnaziji Rupprecht-Gymnasium München