Flag Flag Flag Flag Flag Flag

O projektu

Projekt EdUmatics (2009 – 2012) propojil dvacet škol a univerzit ze sedmi zemí EU při spolupráci na návrhu materiálu, který měl za úkol podpořit učitele středních škol při integraci techniky do vyučování.

V projektu byla velká pozornost věnována skutečnosti, že i když jsou dostupné rozmanité technické prostředky, většina učitelů neměla možnost o nich získat kvalifikované informace a zatím jen málo učitelů integruje rozvinutější technologické prostředky do své praxe. Navíc je stále více doporučováno, aby měli k technice přístup žáci, aby se stali nezávislými, zběhlými a sebevědomými uživateli technologie při rozmanitých matematických scénářích zahrnujících řešení úloh a matematické modelování.

Výsledné moduly pro přípravu učitelů nabízejí velké množství úloh a činností jak pro budoucí, tak i zkušené učitele z praxe. Tyto moduly lze také snadno upravit pro kurzy dalšího vzdělávání učitelů.

Partneři z univerzit a ze škol spolupracovali při zkoušení různých modulů v různých zemích. Chcete-li se dozvědět víc o projektu EdUmatics ve vaší zemi, navštivte stránku s kontakty.