Flag Flag Flag Flag Flag Flag

O projektu

Projekt EdUmatics (2009 – 2012) je med seboj povezal dvajset šol in univerz partneric iz sedmih držav v EU, ki so sodelovale pri oblikovanju gradiv, ki nam pomagajo učiteljem matematike pri integraciji tehnologije v vsakodnevno učno prakso.

S projektom smo skušali najti rešitev težave, ki jo opažamo v vseh šolskih sistemih. Čeprav je na voljo veliko različnih tipov tehnologij, učitelji do sedaj niso imeli priložnosti, da bi se formalno seznanili z njimi. Le redkim je uspelo v poučevanje vključiti tudi bolj kompleksne tehnološke rešitve. Poleg tega prihaja v ospredje tudi miselnost, da je treba dijakom omogočiti samostojno delo, da postanejo neodvisni, izurjeni in samozavestni uporabniki tehnologije v različnih matematičnih situacijah, ki vključujejo reševanje problemov ter matematično modeliranje.

Tako nastali moduli namenjeni strokovnemu izpopolnjevanju ponujajo širok razpon nalog in dejavnosti, ki so namenjene tako učiteljem pripravnikom, kot tudi bolj izkušenim učiteljem. Ti moduli so primerni tudi za uporabo pri stalnem strokovnem izpopolnjevanju učiteljev.

Partnerji iz univerz in šol različnih držav so skupaj razvijali in preizkušali gradiva posameznih modulov. Če želite izvedeti več o projektu EdUmatics v vaši državi, vas vabimo, da obiščite stran s stiki.