Flag Flag Flag Flag Flag Flag

Povezave do drugih evropskih projektov, ki so predvsem usmerjeni v matematiko

Projekt Compass

Skupne strategije reševanja problemov kot povezava med matematiko in naravoslovjem

Cilj projekta COMPASS je pomoč učiteljem pri razvoju učnih gradiv, ki povezujejo matematiko in naravoslovje in še pomembnejše, vsakdanje življenje. Vsaka učna enota poudarja reševanje problemov in učenje z odkrivanjem preko nalog, ki vzpodbujajo dijake pri odkrivanju konceptov, ki povezujejo matematiko in naravoslovje. Gradiva so na voljo v več jezikih skupaj z vsemi potrebnimi dodatnimi gradivi.

www.compass-project.eu

Project Primas

PRIMAS je mednarodni projekt, ki poudarja pomen učenja z odkrivanjem v matematiki in naravoslovju. V projektu PRIMAS so razvita gradiva za neposredno uporabo v razredu in pri strokovnem spopolnjevanju učiteljev.

www.primas-project.eu

Project LEMA

LEMA je EU Comenius projekt s področja modeliranja v matematičnih učnih urah. Domača stran nudi gradiva za strokovno spopolnjevanje učiteljev.

www.lema-project.org

Projekt DynaMAT

DynaMAT je EU-Comenius projekt, katerega poudarek je na dinamičnem prostopku k različnim matematičnim temam, primernih za srednjo šolo in pri poučevanju bodočih učiteljev matematike. Uporaba IKT in dinamičnega programja je ključna.

www.dynamathmat.eu