Flag Flag Flag Flag Flag Flag

EdUmatics Partner - Berthold-Gymnasium Freiburg

Ustanova

Gimnazija Berthold-Gymnasium daj epoudarek na mateatiki, naravoslovju, ekonomiji in tujih jezikih. Je zelo vpeta v izobraževanje učiteljev na področju matematike, naravoslovja, ekonomije in tujih jezikov. Je regionalni center za strokovno spopolnjevanje učiteljev in izvaja številne seminarje. Šola ima bogato zgodovino uporabe ročnih naprav s SSR na področju matematike in naravoslovja.

spletna stran

Ekipa

Dieter Brandt

učitelj

Dr. Michael Berblinger