Flag Flag Flag Flag Flag Flag

EdUmatics Partner - Pädagogische Hochschule Freiburg

Ustanova

Pedagoška visoka šola Freiburg se osredotoča na raziskave na področju izobraževanja ter na izobraževanju dosnovno in srednješolskih učiteljev. V okviru šole je več skupin, ki interdisciplinarno sodelujejo (npr. v doktorskih programih EXMNU in Pro|Mat|Nat). Inštitut z amatematiko je vpet v več drugih EU-projektov (npr. PRIMAS (Katja Maaß), COMPASS (Katja Maaß)). V vseh teh raziskovalnih projektih se proučujejo različni vidiki matematičnega izobraževanja.Eden od poudarkov je na uporabi novih tehnologij v poučevanju in učenju matematike in na razvoju novih učnih okolij, ki učečim omogočajo konstruktivistični prostop k matematičnim temam. Eden trenutnih projektov je CAYEN, kjer se proučuje spliv sistemov za simbolno računanje na učenje osnov algebre.

spletna stran

Ekipa

Prof. Dr. Bärbel Barzel

profesor matematike, pomočnik dekana na Fakulteti za naravoslovje in matametiko.

Bärbel je zaposlena na Inštitutu zz amatematično izobraževanje na Pedagoški univerzi v Freiburgu, kjer sodeluje pri izobraževanju učiteljev za osnovno in srednjo šolo. Je izkušena oseba na prodročju matematičnega izobraževanja, avtorica več knjig in številnih člankov na temo vpliva tehnologije na matematično izobraževanje. Sodelovala je in še sodeluje pri številnih raziskovalnih projektih na temo vpliva tehnologije na matematično izobraževanje. Že vrsto let sodeluje pri strokovnem spopolnjevanju učiteljev in pri T³ Germany (Teachers teaching with technology).

Ralf Erens