Flag Flag Flag Flag Flag Flag

EdUmatics Partner - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Ustanova

Fakulteta za matematiko in fiziko je ena od članic Univerze v Ljubljani. Ponuje različne programe s področja matematike in fizike. Ima dologletne izkušnje z izobraževanjem učiteljev matemtike, še posebej na področju uporabe tehnologije. V zadnjih letih je še poseben poudarek dan na izdelavi digitalnih učnih gradiv.

Spletna stran

Ekipa

Vlasta Kokol Voljč, raziskovalka

Matija Lokar, raziskovalec